سهیلا ذوقی (Soheila Zoghi)
 • نام و نام خانوادگی (Name) : سهیلا ذوقی (Soheila Zoghi)
 • مرتبه علمی (Title) : استادیار (Assistant Professor)
 • گروه آموزشی (Department) : گروه عمومی (Public)
 • ایمیل ها(Emails) : Emails
 • تلفن (Phone) : 02645354259

تحصیلات (Education)

1-دکترای زبان و ادبیات فارسی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج- سال 1392.

Departament of persian language and literature,Islamic Azad University Of Karaj,2013

2-کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج- سال 1384 .

MSC. in persian language and literature,Islamic Azad University Of Karaj,2005

3-کارشناسی زبان و ادبیات فارسی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج- سال 1382  

BSC. in persian language and literature,Islamic Azad University Of Karaj,2003

استادیار :پایه 11

سمت ها (Academic Positions)

 1. معاون آموزشی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی مرکز نظرآباد از تاریخ 1388/03/01 تا کنون
 2. عضو شورای فرهنگی دانشگاه نظرآباد از 1389 تاکنون
 3. عضو ستاد شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی مرکز نظراباد از 1391 تاکنون
 4. عضو کمیته ی جایابی هیأت امنای استان البرز در سال 1394
 5. عضو شورای زنان فرهیخنه ی استان البرز در سال1394
 6. عضو کمیته علمی و داوران کنفرانس بین المللی شرق شناسی

کتاب ها (Books)

 1. عالم صغیر و کبیر در تصوف اسلامی با تکیه بر آراء مولانا،انتشارات جام گل،در سال 1386 (PDF)
 2. مولانا از دریچه فرهنگ ایران باستان، انتشارات سرافراز،در سال 1394 (PDF)
 3. بررسی آموزه های آیین مهر(میتراییسم) در اندیشه مولانا
 4. بررسی ریشه های عرفانی ( عرفان اسلامی) در اساطیر ایرانی

مقاله های چاپ شده در مجله ها (Journal Papers)

 1. بررسی اندیشه ی سنایی درباره ی عالم صغیر وکبیر،سال چاپ 1389، مجله ی دهخدا واحد کرج.
 2. عالم و رابطه ی آن با حق تعالی از دیدگاه عطار، سال چاپ 1389، مجله دهخدا واحد کرج.
 3. آیین کفن و دفن و سوگواری در هشت اثر حماسی، سال چاپ 1391 ، فصلنامه ی تحقیقات تعلیمی و غنایی زبان وادب فارسی واحد بوشهر.
 4. انسان کامل در عرفان مولانا و تطبیق نظریه ی او با ابن عربی، سال چاپ 1391، مجله ی ادب و عرفان واحد همدان.
 5. زیبایی شناسی در عرفان زرتشت و مشترکات آن با عرفان مولانا، سال چاپ 1391، مجله ی دهخدا واحد کرج.
 6. تأثیرپذیری مولانا از آموزه های آیین مهر( میترائیسم ) ، سال چاپ 1392، واحد دهاقان.
 7. بررسی عالم صغیر و کبیر در عرفان زرتشت و مشترکات آن با عرفان مولانا، سال چاپ 1394، واحد همدان.
 8. بررسی نور در عرفان زرتشتی و بیان مشترکات آن با عرفان مولانا، سال چاپ 1394، واحد زنجان.
 9. پیوند اسطوره و عرفان و بررسی اسطوره جام جم و تحول معنایی آن در عرفان اسلامی، سال چاپ 95، واحد زنجان.

مقاله های ارائه شده در کنفرانس ها (Conference Papers)

 1. خلاقیت عشق و می موسیقی در شعر رودکی، کنفرانس بین المللی بزرگداشت یک هزار و صد و پنجاهمین سالگرد پدر شعر فارسی،تهران، 1387
 2. رمانتیسم و مقایسه ی آن با ادبیات رمانتیسم ایران، هفتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان وادب فارسی ایران، دانشگاه علامه طباطبایی تهران، شهریور 1391
 3. انسان و رابطه ی آن با حق تعالی از دیدگاه مولوی، همایش ملی مولانا معلم معنا، دانشگاه آزاد واحد خمین، 1391
 4. بررسی وحدت وجود در عرفان زرتشت و مشترکات آن با عرفان مولانا، کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه ی دینی، اسفند 1392
 5.  بررسی نظریه ی مولوی و نسفی درباره ی جهان هستی و انسان، هشتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان وادب فارسی ایران، دانشگاه زنجان، شهریور1392
 6. بررسی انسان کامل در عرفان زرتشت و مشترکات آن با عرفان مولانا، نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی، شهریور 1393
 7.  عرفان و اسطوره دو روی یک سکه در ادیان و آیین های ایران، همایش ملی عرفان در ادب فارسی، دانشگاه آزاد واحد گچساران، دی ماه 1393.
 8. انعکاس جشن و شادکامی ایران باستان در اندیشه مولانا، اولین کنگره بین المللی حکمت ناب،بنیاد نخبگان استان اردبیل،1394
 9. بررسی تفکرات مهری(میترائیسم) مولانا درباره ی نور و مراتب آن، کنگره بین المللی زبان و ادبیات،دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید مفتح استان خراسان رضوی، 1395
 10. بررسی بن مایه های آیی زروانی در اندیشه مولانا، سومین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی، تهران،اردیبهشت 1396.
 11. بررسی بن مایه های مهر (میترائیسم) در اندیشه مولانا در پنجمین کنفرانس بین المللی زبان و ادبیات فارسی(فلسفه و عرفان)، پذیرفته شده به صورت سخنرانی، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، شهریور 1396.

طرح های پژوهشی (Research Projects)

 1.  تأثیر فرهنگ ایران باستان در مثنوی معنوی، مرجع تصویب دانشگاه آزاد اسلامی مرکز نظرآباد، سال پایان پژوهش 1391.
 2. بررسی آموزه های آئین مهر(میترائیسم) در اندیشه مولانا، مرجع تصویب دانشگاه آزاد اسلامی مرکز نظرآباد، سال پایان پژوهش 1394.
 3. بررسی ریشه های عرفانی (عرفان اسلامی) در اساطیر ایرانی، مرجع تصویب دانشگاه آزاد اسلامی مرکز نظرآباد، سال پایان پژوهش 1395.
 4. بررسی ریشه های عرفانی ( عرفان اسلامی) در اساطیر ایرانی،1396.
 5. بررسی عنصر آتش در ایران باستان و چگونگی بازتاب آن در اندیشه مولانا، در دست اجرا،1397.

توضیحات (More Details)

 1. عضو پیوسته ی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران از سال 1386 تاکنون
 2. پژوهشگر نمونه ی سال های 1387 و 1388 شهرستان نظرآباد
 3. داور نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان وادب فارسی(دانشگاه پیام نور خراسان شمالی،شهر بجنورد)
 4. پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی مرکز نظراباد در سال 1393
 5. عضو کمیته علمی و داوران کنفرانس بین المللی شرق شناسی، تاریخ و ادبیات پارسی
 6. عضو کمیته علمی و هیئت داوران همایش بین المللی جستارهای ادبی، زبان و ارتباطات فرهنگی
 7. عضو کمیته توسعه فناوری و ارتباط با صنعت استان البرز
 8. عضو شورای ورزش استان البرز
 9. عضو کمیته ناظر بر فعالیت نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز