گروه معارف اسلامی

مدیر گروه معارف اسلامی:

آقای دکتر فیض اله اکبری دستک، عضو هيأت علمي تمام ‌وقت دانشگاه آزاد اسلامي کرج، از مهرماه سال ۱۳۹۷ به عنوان مدیر گروه معارف اسلامی دانشگاه فعاليت مي نمايد.