معرفی کانون هلال احمر

index

کانون دانشجویی هلال احمردانشگاه آزاداسلامی نظرآباد که درسال ۱۳۸۹باپیگیری دبیر واعضای

کانون بامساعدت ریاست محترم دانشگاه وهلال احمر و باحضور مسئولین محترم ازجمله ریاست

دانشگاه،مدیرعامل هلال احمراستان البرز ،معاونت جوانان استان البرز،سرپرست هلال احمرشعبه

نظرآباد و نماینده ولایت فقیه و جمعی از مسئولین دانشگاه  افتتاح گردید.

اهداف کانون دانشجویی:

۱)آموزش دانشجویان به منظورآماده ساختن آنان درانجام خدمات امدادی واجتماعی موردنیاز جامعه به ویژه هنگام بروز حوادث طبیعی

ومترقبه

۲)همکاری داوطلبانه دربرنامه های خدمات بهداشتی؛درمانی و…

۳)کوشش درجهت تبیین وشناساندن وظایف وهدف های انسانی جمعیت هلال احمر ازطریق برنامه های آموزشی و پژوهشی دانشگاه

که همگی مبنی بر اصول هفت گانه هلال احمر (انسانیت،بی غرضی،بی طرفی ،نداشتن وابستگی، خدمات داوطبانه،یگانگی،

جهان شمولی) تنظیم شده است.


وظایف کانون های دانشجویی:

۱)عضوگیری ازبین دانشجویان داوطلب

۲)برگزاری مسابقات،اردو،گردهمایی ومانورها در رده جوانان

۳)ارائه خدمات اجتماعی به دانشجویان درچارچوب اهداف برنامه های سازمان

۴)برنامه ریزی جهت آموزش دانشجویان به منظورتحقق هدف های اجتماعی سازمان وآماده نمودن آنان جهت شرکت درفعالیت

امدادی،اجتماعی وسایربرنامه های سازمان


شرایط عضویت دانشجویان:

۱)دانشجوی دانشگاه مربوطه باشد

۲)آمادگی کامل جهت انجام کارداوطلبانه داشته باشد

۳)اساسنامه کانون را پذیرفته باشد

۴)حداکثرسن۲۹باشد


وظایف اعضاء:

۱)شرکت دربرنامه های آموزشی کانون

۲)همکاری داوطلبانه درتمامی فعالیت های کانون

۳)مشارکت فعال درمسابقات،اردوها وگردهمایی ها


مدارک موردنیازبرای ثبت نام درکانون:

۱)عکس۴*۳ دوقطعه

۲)کپی شناسنامه

۳)کپی کارت ملی

۴)کپی کارت دانشجویی

۵) تکمیل فرم ثبت نام

تبصره: ((جنسیت،رنگ،نژاد،قومیت،عقیده وگرایش های سیاسی درعضوگیری موردملاحظه قرارنمیگیرد ))


فعالیت های انجام شده کانون:

۱)برگزاری همایش هادرمناسبت ها وبزرگداشت ها

۲)برگزاری دوره های کمک های اولیه وکوهستان باصدورگواهینامه

۳)برپایی مسابقات امدادی رقابت مهر در سطح استان ورود به مرحله کشوری

۴)برپایی نمایشگاه ازفعالیت اعضای کانون

۵)اردو

۶)شرکت دادن اعضای کانون درپست های نوروزی وشرکت درمجمع های استانی

و ….

دبیر کانون دانشجویی هلال احمر دانشگاه نظرآباد

 

IMG_20161004_113648