اطلاعیه های آموزشی ثبت نام

• هر دانشجو ملزم است هر هفته فایل آموزشی خود را از طریق وب سایت بررسی نماید.

• حداقل تعداد واحد انتخابی برای دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی در سیستم آموزشی تمام وقت ۱۲ واحد می باشد.

• دانشجویان در صورت مشروطی در نیمسال قبل نباید نسبت به اخذ دروس مازاد بر سقف مجاز مشروطی ( ۱۴ واحد ) اقدام کنند در غیر اینصورت واحد مازاد از سوی گروههای آموزش حذف و شهریه مسترد نخواهد شد.

• بر اساس چارت دروس رشته ها، دروس جبرانی فقط مختص دیپلمه های کار و دانش بوده و دانشجو ملزم به گذراندن این دروس می باشد.

• دانشجویان مقطع کارشناسی ناپیوسته در هر ترم تحصیلی ملزم به انتخاب و گذراندن یک دروس اسلامی می باشند.
یادآوری: گذراندن بیش از دو درس اسلامی در هر مرحله از تحصیل مغایر با مقررات آموزشی بوده و حذف خواهد شد.

• مسئولیت رعایت پیش نیاز و هم نیاز بر عهده شخص دانشجو می باشد و در صورت عدم رعایت، دروس انتخابی حذف خواهد شد. ( به استثناء ترم آخر تحصیلی)

• در طول یک ترم تحصیلی بعد از گذراندن حداقل ۶۰ واحد درسی ( به استثناء ترم آخر تحصیلی) دانشجو به همراه درس کارآموزی ملزم به انتخاب حداکثر ۱۶ واحد درسی می باشد.

• دانشجویان دوره کارشناسی ناپیوسته که در مقطع کاردانی خود دروس وصایا، قرآن و تنظیم خانواده را گذرانده اند، نیاز به اخذ این دروس ندارند.

توجه: دانشجویانی که در نیمسال قبل مشروط شده اند و نیز دانشجویانی که با استفاده از کمیسیون موارد خاص آموزشی در نیمسال اول ۹۲-۹۱ ادامه تحصیل می نمایند، نسبت به رویت ابلاغ مشروطی و کمیسیون به گروه آموزش مراجعه نمایند.