فارغ التحصیلان

مسئولیت این اداره از اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۵ بر عهده سرکار خانم الهی  می باشد.

روند فارغ التحصیلی دانشجویان مرکز نظرآباد

مرحله اول
دانشجویان دوره کاردانی پیوسته که حداقل ۷۰ واحد درسی خود راگذرانده اند و دانشجویان دوره کارشناسی ناپیوسته که حداقل ۶۰ واحد درسی خود را گذرانده اند و در حال حاضر ترم آخر تحصیل آنها می باشد ، می توانند مدارک فارغ التحصیلی خود را که شامل موارد ذیل می باشد به اداره فارغ¬التحصیلان مرکز تحویل نمایند تا روند فارغ التحصیلی آنان به تعویق نیافتد.

مرحله دوم
پس از گذشت زمان معین که بررسی پرونده دانشجو در مرکز به اتمام رسید، دانشجو جهت دریافت فرم تسویه حساب شماره ۲ به اداره فارغ التحصیلان واحد کرج مراجعه کرده و به تکمیل فرم می پردازد.

مرحله سوم
یکی از مراحل تکمیل فرم تسویه حساب شماره ۲ ، امور مشمولین می باشد که دانشجو با در دست داشتن کارت دانشجویی به کارشناس مربوطه ( آقای تکثر ) در مرکز نظرآباد جهت دریافت نامه نظام وظیفه مراجعه می کند.

مرحله چهارم
بعد از گذشت زمان معین ، گواهینامه موقت صادر شده و دانشجو می بایست با در دست داشتن تصویر برابر اصل شده فرم شماره ۲ توسط اداره فارغ التحصیلان مرکز نظرآباد به اداره فارغ التحصیلان واحد کرج مراجعه کرده و گواهینامه موقت را دریافت نماید.

توجه:
دريافت گواهينامه موقت متضمن ارائه کارت معافيت يا پايان خدمت و يا گواهي اشتغال به تحصيل و يا برگه اعزام به خدمت مشروط بر عدم غيبت دانشجو، ميباشد.

مدارک لازم فارغ التحصیلی

۱- عكس ۴*۳ چهار قطعه پشت نويسي شده
۲- تصوير شناسنامه (در صورت داشتن توضيحات تمامي صفحات)شناسنامه هاي جديد نيز تصوير كل صفحات
۳- تصوير كارت ملي
۴- تصوير كارت دانشجويي
۵- تصوير مدرك ديپلم برای دانشجویان مقطع کاردانی و تصویر مدرک فوق دیپلم برای دانشجویان کارشناسی
۶- تصوير تاييديه تحصيلي دیپلم برای دانشجویان کاردانی و تصویر تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات مقطع کاردانی برای دانشجویان مقطع کارشناسی
۷- دو عدد تمبر مالياتي هر يك به مبلغ ۱۰۰۰۰ ريال (هزارتومان) (دريافت از بانك ملي)
۸- کاردانی :واريز مبلغ ۲۰۰/۰۰۰ ريال (بیست هزار تومان) به شماره حساب۰۱۰۴۴۶۰۴۴۶۰۰۴ نزد شعبه زبرجد بانك ملي
کارشناسی: واريز مبلغ ۲۰۰/۰۰۰ ريال (بیست هزارتومان) به شماره حساب۰۱۰۴۴۶۰۴۴۶۰۰۴ نزد شعبه زبرجد بانك ملي
۹- يك عدد پاكت A4
۱۰- يك عدد پاكت نامه
۱۱- تصوير كارت پايان خدمت (در صورت داشتن كارت پايان خدمت يا معافيت)
۱۲- دريافت فرم تسويه حساب از اداره فارغ التحصيلان دانشگاه پس از گذراندن كليه دروس در مقطع خود
يادآور مي گردد دانشجوياني كه در اسرع وقت مداركشان را تحويل نمايند باعث تسريع در صدور مدرك فراغت از تحصيل ايشان مي شود.

مدارک لازم جهت صدور دانشنامه:

۱- یک برگ تصویر مدرک موقت
۲- یک قطعه تمبر به ارزش ۱۰۰۰۰ ریال(۱۰۰۰ تومان) .( از بانک ملی تهیه شود. )
۳- دو قطعه عکس ۴*۳
مدارک لازم جهت تحویل گرفتن دانشنامه:
۱- ارائه اصل گواهی موقت
۲- ارائه اصل کارت پایان خدمت یا گواهی اشتغال به خدمت یا گواهی اشتغال به تحصیل برای آقایان الزامیست.
مدارک لازم جهت صدور ریز نمرات:
۱- تصویر دانشنامه
۲- فیش بانکی به مبلغ ۳۰۰/۰۰۰ ریال به شماره حساب ۰۱۰۴۴۶۰۴۴۶۰۰۴ بانک ملی شعبه زبرجد سازمان مرکزی دانشگاه
۳- ارائه تصویر پایان خدمت یا گواهی اشتغال به تحصیل یا گواهی اشتغال به خدمت برای آقایان الزامیست


راهنماي نحوه و تحويل گواهينامه موقت و دانشنامه

۱-بعد از تكميل فرم تسويه  حساب شماره ۲  اصل آن  را به مركز نظرآباد تحويل دهيد.
۲-كپي برابر اصل تسويه حساب را از مركز نظرآباد دريافت نمائيد و تا آماده شدن مدرك نزد خود نگه داريد.
۳- در هنگام دريافت گواهينامه موقت از واحد كرج ارائه كپي برابر اصل شده تسويه حساب شماره ۲ به همراه كارت شناسايي معتبر الزامي مي باشد.
۴- آقايان توجه داشته باشند جهت دريافت گواهينامه موقت و يا دانشنامه ارائه يكي از موارد ذيل همراه تصوير تسويه حساب شماره ۲ الزامي مي باشد.
الف)كارت پايان خدمت يا كارت معافيت دائم
ب)برگه اعزام به خدمت دوره ضروري بدون مهر غيبت در مدت اعتبار آن
ج)گواهي اشتغال به خدمت سربازي –يا گواهي اشتغال به تحصيل در مقطع بالاتر
د)گواهي عضويت در نيروي انتظامي و نظامي
۵-پس از دريافت گواهينامه موقت در هنگام دريافت دانشنامه (اصل مدرك) از واحد كرج ارائه اصل گواهينامه موقت الزامي مي باشد.

يادآوري: مدرك گواهينامه موقت و يا دانشنامه تنها به ذينفع و در صورت عدم امكان مراجعه فرد ، با وكالت محضري به شخص ديگر تحويل داده مي شود.

اداره فارغ التحصيلان دانشگاه نظرآباد