گروه تربیت بدنی

مدیر گروه تربیت بدنی :

آقاي دکتر حجت کاظمینی عضو هيأت علمي تمام ‌وقت دانشگاه آزاد اسلامي نظرآباد، از مردادماه سال  ۱۳۹۹ به عنوان مدیر گروه تربیت بدنی دانشگاه فعاليت مي نمايد.