تقویم آموزشی

http://naiau.ac.ir/wp-content/uploads/2019/08/taghvim989912.jpg

جدول زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول ۹۹-۹۸

روز مورخ ورودی ساعت رشته و مقطع
شنبه ۹۸/۰۶/۰۹  کلیه ورودی ها  ۸ تا ۲۰ ویژه دانشجویان ممتاز(دانشجویان رشته های فنی دارای معدل بالای ۱۷ و رشته های انسانی دارای معدل بالای ۱۸)
یکشنبه ۹۸/۰۶/۱۰ ورودی های ۹۴ و ماقبل ۰۸ تا ۲۰  کلیه رشته ها و مقاطع تحصیلی
دوشنبه ۹۸/۰۶/۱۱  ورودی های ۹۵ ۸ تا ۲۰   کلیه رشته ها و مقاطع تحصیلی
سه شنبه ۹۸/۰۶/۱۲ ورودی های ۹۶ ۸ تا ۲۰   کلیه رشته ها و مقاطع تحصیلی
چهارشنبه ۹۸/۰۶/۱۳ ورودی های ۹۷ ۸ تا ۲۰   کلیه رشته ها و مقاطع تحصیلی
پنجشنبه ۹۸/۰۶/۱۴  کلیه ورودی ها ۸ تا ۲۰   کلیه رشته ها و مقاطع تحصیلی

تذكر : مهلت انتخاب واحد از ساعت ۸ صبح تا ۲۰  و فقط در ايام اعلام شده جدول فوق مي باشد.

دانشجويان گرامي ،لطفاً نظرات ،انتقادات و پيشنهادات خود را در بخش ارتباط با ما به پست الكترونيكي info@naiau.ac.ir اعلام فرمائید.